فتح خون

امام حسین (علیه السلام) فرمودند:

با نیکی و کمک به نیازمندان نزد آنان برای خود جایگاهی بیابید، زیرا آنان در روز قیامت مقام و منزلتی دارند.

فتح خون بیشتر بخوانید »